Leśnica

Pierwsza wzmianka o Leśnicy pochodzi z roku 1217. Jest to jedno z najstarszych miast na Śląsku. Na terenie gminy Leśnica znajduje się Góra Św. Anny, najważniejszy katolicki ośrodek pielgrzymkowy Śląska składający się z kalwarii, klasztoru i bazyliki wznoszącej się nad miejscowością.Więcej informacji o Leśnica:
www.lesnica.pl