Syæ "srjed¼oeuropskich putniskich mìstnow"

Wutrobnje witajæe
Syæ srjed¼oeuropskich putniskich mìstnow wuwiwa projekty, iniciatiwy a zjawne akcije w Nìmskej, Pólskej, Èìskej a Awstriskej, hd¼e¾ so putniske mìstna jako mìstnosæ duchowneho ¾iwjenja a ¾iweje wìry, zetkanjow europskeho zmyslenja a dorozumjenja mjez ludami pøedstajeja.