Termíny

3. Leden 2014
Novoroční koncert v Mariazell
Mariazell  

6. Leden 2014
Tříkrálový průvod
Příbram  

18. Leden 2014
Festival koled a vánočních her
Krzeszów  

20. Leden 2014
Prosebný průvod na počest sv. Sebastiána
Jemielnica  

14. Únor 2014
Vzpomínka na Valentina z Terni
Krzeszów  

Březen 2014
Výstava "Pentactina" ("Paprskovec"), Pavel Ouběh
Hejnice  

19. Březen 2014
Prosebný průvod řemeslníků na počest sv. Josefa
Jemielnica  

19. Březen 2014
Oslavy u příležitosti památky sv. Josefa
Krzeszów  

Duben 2014
Výstava "Kenia", Monika Schierová
Hejnice  

4. Duben 2014
Výročí bitvy u Lehnice
Krzeszów  

6. Duben 2014
Altöttingský postní trh
Altötting  

13. Duben 2014
Liturgie Květné neděle, Procesi s palmami
Mariazell  

17. Duben 2014
Slavnosti Pesah
Hejnice  

17. Duben 2014
Liturgie Zeleného čtvrtku, Omýváni nohou
Mariazell  

18. Duben 2014
Liturgie Velkého pátku
Mariazell  

19. Duben 2014
Hod boži velikonočni
Mariazell  

20. Duben 2014
Velikonočni procesi
Mariazell  

20. Duben 2014
Zmrtvýchvstání Ježíše Krista
Krzeszów  

22. Duben 2014
Děkovná Bohoslužba Velikonočních Jezdců
Rosenthal  

25. - 27. Duben 2014
Třídení bratra Konráda
Altötting  

1. Květen 2014
Celodiecézní putování mužů ke sv. Josefu - Pouť sv. Josefa
Jemielnica  

1. Květen 2014
IV. Cisterciácký jarmark
Jemielnica  

2. Květen 2014
Festival náboženských písní
Krzeszów  

3. - 4. Květen 2014
Pasovská pouť mládeže
Altötting  

10. Květen 2014
Mezinárodní pouť smíření, mše svatá
Hejnice  

11. Květen 2014
Putování Hasičů
Leśnica  

31. Květen 2014
Navštívení Panny Marie, mše svatá
Hejnice  

1. Červen 2014
Výročí korunování zázračné ikony
Krzeszów  

1. Červen 2014
Putování Národnostních Menšin
Leśnica  

2. Červen 2014
Jubileuszowa Msza Pielgrzymkowa
Hejnice  

7. - 9. Červen 2014
Velká pěší pouť o svatodušním víkendu
Altötting  

9. Červen 2014
Svatodušní pouť
Rosenthal  

14. - 23. Červen 2014
Lidová slavnost Altöttinger Hofdult
Altötting  

19. Červen 2014
Velké procesí Božího těla
Altötting  

19. Červen 2014
Slavnost Těla a Krve Páně
Krzeszów  

22. Červen 2014
Slavnost Těla a Krve Páně
Hejnice  

28. - 29. Červen 2014
Putování Mužů A Mládenců
Leśnica  

28. - 29. Červen 2014
Slavnost Korunovace milostné sošky Panny Marie
Příbram  

1. - 31. Červenec 2014
Letní varhanní koncerty
Krzeszów  

2. Červenec 2014
Pouť navštívení Panny Marie
Rosenthal  

02. Červenec 2014
Pouť
Hejnice  

3. Červenec 2014
Výročí vysvěcení chrámu Nanebevzetí Panny Marie
Krzeszów  

6. Červenec 2014
Sudetoněmecká pouť
Altötting  

18. - 20. Červenec 2014
Altöttingský klášterní trh
Altötting  

20. Červenec 2014
Maltézská pouť pro nemocné a postižené
Altötting  

26. - 27. Červenec 2014
Pouť Sv. Anny
Leśnica  

26. - 27. Červenec 2014
Hornoslezská pouť sv. Anny
Altötting  

27. Červenec 2014
Posvícení na počest sv. Anny
Krzeszów  

Srpen 2014
Výstava "Krajiny", Doc. Vladimír Mencl
Hejnice  

3. Srpen 2014
Putování Motocyklistů
Leśnica  

10. Srpen 2014
Posvícení sv. Vavřince
Krzeszów  

12. Srpen 2014
7. pouť z Liegnitz do Grüssau
Krzeszów  

14. Srpen 2014
Velké světelné procesí
Altötting  

14. - 15. Srpen 2014
Nanebevzetí Panny Marie
Krzeszów  

15. Srpen 2014
Slavnost Nanebevzeti Panny Marie
Mariazell  

15. - 17. Srpen 2014
Slavnost Nanebevzetí NPM
Leśnica  

16. - 17. Srpen 2014
Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Příbram  

29. Srpen 2014
Výročí pozdvihování chrámu Nanebevzetí Panny Marie
Krzeszów  

29. - 31. Srpen 2014
Slavnost Andělů Strážců
Leśnica  

Září 2014
Mezinárodní výstava jiřin
Hejnice  

6. Září 2014
Biskupská pouť postižených a přátel
Krzeszów  

8. Září 2014
Pouť narození Panny Marie
Rosenthal  

8. Září 2014
Výročí zakládací listiny cisterciáckého opatství
Krzeszów  

8. Září 2014
Patronálni slavnost Baziliky v Mariazell
Mariazell  

8. Září 2014
Pouť pro postižené
Rosenthal  

11. - 14. Září 2014
Slavnost Povýšení Sv. Kříže
Leśnica  

20. - 21. Září 2014
Hlavní podzimní slavnost Kongregace kněží mariánů
Altötting  

21. Září 2014
Diecézní Dožínky
Leśnica  

27. Září - 5. Říjen 2014
Altöttingské posvícení
Altötting  

4. Říjen 2014
Diecézní pouť živého růžence
Krzeszów  

5. Říjen 2014
Putování Kalvarijních Orchestrů
Leśnica  

5. Říjen 2014
Putování Chovatelů Poštovních Holubů
Leśnica  

16. Říjen 2014
Vzpomínka na sv. Hedviku Slezskou
Krzeszów  

1. Listopad 2014
Slavnost Všech svatých
Krzeszów  

2. Listopad 2014
Altöttingský trh Tillymarkt
Altötting  

28. Listopad - 21. Prosinec 2014
Altöttingský vánoční trh
Altötting  

28. Listopad - 21. Prosinec 2014
Vánočni trhy
Mariazell  

29. Listopad 2014
Altöttingské adventní zpívání v alpském stylu
Altötting  

1. - 2. Prosinec 2014
Sakrální koncert
Altötting  

1. Prosinec 2014
Altöttingské adventní zpívání v alpském stylu
Altötting  

6. Prosinec 2014
Altöttingské adventní zpívání v alpském stylu
Altötting  

10. Prosinec 2014
Altöttingské adventní zpívání v alpském stylu
Altötting  

13. Prosinec 2014
Altöttingské adventní zpívání v alpském stylu
Altötting  

14. Prosinec 2014
Velký Vánoční koncert
Altötting  

18. Prosinec 2014
392. výročí znovunalezení zázračné ikony
Krzeszów  

21. Prosinec 2014
Památka založeni Mariazell
Mariazell  

24. Prosinec 2014
Půlnoční mše v bazilice
Krzeszów