Tiráž

Obecní úřad Ralbitz-Rosenthal
Am Marienbrunnen 8
01920 Ralbitz-Rosenthal

Telefon: +49 35796 96832
Fax: +49 35796 96833

E-Mail: gemeinde@ralbitz-rosenthal.de
Internet: www.pilgrimage-centres.eu

Za obsah odpovídá dle § 5 TMG: Starosta Hubertus Rietscher


Ručení a ochrana dat

Snažíme se zajist to, aby obsahy na internetové stránce byly aktuální, úplné a správné. Záruku za aktuálnost, správnost a úplnost údajů nemůžeme převzít. Také je vyloučena záruka neustálého a volného přístupu k obsahům stránek. I přes pečlivou obsahovou kontrolu nepřebíráme žádné záruky za obsahy externích odkazů. Za obsah odkazovaných stránek jsou výlučně odpovědní jejich provozovatelé. Tyto obsahy nemůžeme průběžně kontrolovat. Za obsahy internetových stránek cizích subjektů nepřebíráme žádné záruky. Kliknutím na externí odkazy opouštíte nabídky a oblast odpovědnosti našich webových stránek. Všechny osoby uvedené na těchto internetových stránek tímto vylučují jakékoliv komerční zhodnocování a předávání svých údajů (§ 28 BDSG).

Toto prohlášení o ochraně osobních údají platí pouze pro námi zpřístupněné webové stránky. Neplatí pro webové stránky třetích osob, na něž odkazujeme prostřednictvím linků. Sbíráme a využíváme osobní údaje výhradně v rámci zákonných ustanovení německého práva o ochraně osobních údajů. Nejsou sbírána žádná osobní data, pokud nejsou uváděna dobrovolně pro využití služeb nabízených na těchto webových stránkách , jak je tomu zvláště u kontaktního formuláře. Vámi poskytnuté osobní údaje nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu předávány třetím osobám. Kdykoliv máte právo obdržet možnost náhledu na údaje, uložené o Vás, nebo nechat tato data vymazat. Pokud si budete přát prohlédnout si, opravit nebo smazat data Vámi uvedené a uložená v rámci těchto stránek, obraťte se prosím na kontaktní adresu uvdenou v tiráži.

Tyto webové stránky jsou chráněny Copyright, právy na duchovním vlatnictví a všemi ostaními příslušnými právy. Tyto stránky, které zveřejňujeme, smí být staženy a zobrazeny pouze na jednotlivém počítači a/nebo prostřednitvím jednoho výtisku a využity pro soukromé nebo interní obchodní potřebu. Tyto stránky nesmí být bez našeho předchozího písemného svolení žádným způsobem rozmonožovány, přenášeny nebo zpřístupňovány v síti. Všechna práva vyhrazena.